اسم نمایشگاه: Jubiläumaausstellung 50 Jahre BBK
محل نمایشگاه: آلمان ، ایالت نوردراین وستفالن، شهر دوسلدورف، Birkenstr. 47, 40233 Düsseldorf
تاریخ و مدت برگزاری نمایشگاه: از  ۲۷/۰۸/۲۰۲۱ تا ۱۲/۰۹/۲۰۲۱
تعداد هنرمندان شرکت کننده: ۵۶ تن