اسم نمایشگاه: Düsseldorf  Die Neuen BBK
محل نمایشگاه:آلمان ، ایالت نوردراین وستفالن، شهر دوسلدورف، Birkenstr. 47, 40233 Düsseldorf
تاریخ و مدت برگزاری نمایشگاه: از ۱۶/۰۹/۲۰۲۱ تا ۰۳/۱۰/۲۰۲۱
تعداد هنرمندان شرکت کننده: ۱۶ تن