اسم نمایشگاه: Kunst am Fluss, Künstlerinnen Düsseldorf 2022
محل نمایشگاه: آلمان ، ایالت نوردراین وستفالن، شهر دوسلدورف،  Reisholzer Werftstr. 77, Kunsthalle Werft77 Düsseldorf
تاریخ و مدت برگزاری نمایشگاه: از    ۳۰/۰۴/۲۰۲۲ تا ۱۵/۰۵/۲۰۲۲
تعداد هنرمندان شرکت کننده: ۳۵ تن