اسم نمایشگاه: 2022Kö 106 Kunst- Musik- Performance
محل نمایشگاه: آلمان ، ایالت نوردراین وستفالن، شهر دوسلدورف، Königsallee 106, 40215 Düsseldorf
تاریخ و مدت برگزاری نمایشگاه:از   ۱۴/۰۵/۲۰۲۲تا ۲۴/۰۶/۲۰۲۲
تعداد هنرمندان شرکت کننده: ۱۸ تن