نام پروژه: چهار راه بنیاد
محل اجرا: شهر قزوین ـ طراح و مجری گروه بانی طراحان البرز
زمان اجرا: سال ۱۳۹۲
متراژ: ۴۰۰ متر مربع

شرح پروژه: قزوین پایتخت خوشنویسی ایران است. مشهورترین خوشنویسان ایرانی در این شهر متولد شدند. در این پروژه سعی کردیم هنر خوشنویسی و عناصر فرهنگی این شهر مانند رزم و شهادت, دلاوری و شجاعت را با هماهنگی زیبایی ترکیب کنیم. با هنر خوشنویسی، شهادت و عروج آسمانی شهدا را به تصویر کشیده ایم، اما به روشی که منحصر به شهر و بومیان آن باشد. و این نشانه ای از اصالت شهر قزوین و فرهنگ و هنر آن است. مردمان این شهر شهدای زیادی را در راه حفظ مرزهای ایران در جنگ هشت ساله ایران وعراق از دست داده اند.
خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است که در ایران و سرزمین‌های وابسته یا تحت نفوذ او همچون کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند به تدریج حول محور فرهنگ ایرانی شکل گرفت. در حالی که عمدهٔ تبدیل نگارش معمولی کلمات به خوشنویسی هنرمندانه در جهان اسلام، به‌عهده ایرانیان بوده‌است، رفته رفته ایرانیان سبک و شیوه‌هایی مختص به خود را در خوشنویسی ابداع کردند.