نام پروژه: پل چهارم
محل اجرا: شهر اهوازـ طراح و مجری گروه بانی طراحان البرز
زمان اجرا:  سال ۱۳۹۰
متراژ: ۷۰۰ متر مربع

شرح پروژه:  این پروژه نشانی از هنر غنی فرش و گلیم ایران عزیزمان است. هارمونی رنگ‌های زنده نقش و نگار های اصیل بومی و تنوع طرح بندی چشم هر بیننده را خیره می‌کند. در طول تاریخ، فرش و تابلو فرشهای ایرانی از نظر زیبایی و هنر نقش مهمی در اقتصاد کشور و خانواده ها داشته است. هدف را بر آن نهادیم تا با توجه بیشتر به این هنر ارزشمند که یادگار نیاکان ما می باشد، ستایش کنیم هنرمندانی را که رنجهای زیاد و راههای بسیار برای خلق آن طی کرده اند.
با به کارگیری طرحهای ایلی که قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین طرح‌ها در فرش بافی ایران بوده‌است و مخلوق ذهن قالی باف های بومی است، یکی از زیباترین روش های فرش بافی ایران را به تصویر کشیده ایم. در این نوع از طراحی طبیعت و محیط زندگی آن‌ها به ساده‌ترین شکل در نقوش فرش‌ها منعکس شده‌است. در آن از نقشه‌های منظم و مدون پیروی نمی‌شود و دارای زیبایی دلپسندی است.
ما از أصول فرشبافی هندسی استفاده کردیم . دراین طرح از انواع اشکال هندسی استفاده می‌شود، که معمولاً خطوط زاویه دارند و به‌طور دورانی و قوسی شکل حرکت نمی‌نمایند. گره ‌های مهم این طرح عبارتند از: هندسی بندی قابی، هندسی ترنجدار، هندسی محرمات، هندسی لچک ترنج (شاخه شکسته)، هندسی کف ساده، هندسی خطایی، هندسی ستاره (موزاییک)، هندسی خاتم شیرازی و هندسی جوشقانی.
طرح محرمات در این پروژه به زیبایی قابل شناسایی است. محرمات به طرح‌هایی در فرش اطلاق می‌گردد که قطعاتی از یک نقشه در طول فرش تکرار می‌گردد و عرض فرش در متن به چند ردیف تقسیم می‌گردد و هر ردیف آن از رنگ و طرح مشخص از ابتدا تا انتهای فرش ادامه پیدا می‌کند و به‌طور راه راه ترسیم می‌گردد. این طرح در بعضی از نقاط ایران به نام قلمدانی مشهور است. گروه‌های فرعی طرح محرمات عبارتند از قلمدانی سراسری، گل‌ریز با زمینه یکرنگ و بته با زمینه الوان.
محرابی را به طراحی پروژه اضافه کردیم . طرح اصلی محرابی از طرح محراب الهام گرفته شده‌است و تزئیناتی از قبیل قندیل‌ها و ستون‌ها و سرستون‌ها و گل و برگ‌ها به آن اضافه شده‌است. گروه‌های فرعی این طرح بنام‌های محرابی درختی، محرابی گلدانی ستونی محرابی قندیلی، محرابی گلدانی و محرابی دورنما شهرت دارد.
و در آخر نقش ماهی درهم پروژه را کامل کرد . برگ ها بنیاد و اصل این نقش به حساب می‌آیند. به صورتی که دو یا چهار برگ خمیده که گل نیلوفر آبی یا گل شاه عباسی در وسط آن جایی دارند، چنین گفته شده‌است که در ابتدا برگ‌ها، ماهی بوده‌اند؛ که در زمان اسلامی به برگ تبدیل شده‌است؛ و گل وسط چهرهٔ آدمی بوده‌است، بعدها تبدیل به گل شاه عباسی و نیلوفر تغییر داده شده‌است.
طرح ها و اصول طراحی فرش و گلیم به همین جا ختم نمی شود . در گذر از کنار پروژه می توان بسیاری از زیبایی های این هنر اصیل را دید . تا یادآوری باشد برای ستایش هنرمندان عزیز فرش باف ایرانمان و هنر اصیلشان.