نام پروژه: پروژه زیرگذر «رویای شهر»
محل اجرا:  شهر کرج ـ طراح و مجری گروه بانی طراحان البرز
زمان اجرا: سال ۱۳۸۹
متراژ: ۴۰۰۰ متر مربع

شرح پروژه: این پروژه تصویری از یک شهر رویایی است. با توجه به ازدحام ترافیک ، پیشرفت سریع شهرنشینی، کلان شدن شهرها و آلودگی بیشتر در مناطق شهری، تلاش شده است تا نمادی از آرزوها و افکار واقعی مردم از یک شهر دلپذیر و مطلوب در این پروژه جمع شود. در حقیقت، ما تصمیم گرفتیم تا تصویری برای مردم از شهری بسازیم که امروزه در دنیای واقعی یک رویا بود. در محل نصب پروژه ، مکانی را برای نام پروژه خالی گذاشتیم تا مردم یک اسم برای آن بنویسند. آنچه از نظرات نوشته شده مردم جمع آوری شد انتخاب نام « رویای شهر » بود. ما نام این پروژه را بعد از چهار ماه با نظر شهروندان انتخاب و نصب کردیم.