نام پروژه: زیر گذر طالقانی
محل اجرا: شهر کرج ـ طراح و مجری گروه بانی طراحان البرز
زمان اجرا: سال ۱۳۹۰
متراژ: ۳۵۰۰ متر مربع

شرح پروژه: این پروژه یادآور هنر سنتی ایرانی است. بسیاری از آثار هنری در این اثر به گونه ای که مطابق با هنر معاصر ایران و ویژگی های فرهنگی ایران باشد، ارائه شده است. پرچم ایران هم در این اثر دیده می شود.