نام پروژه: دیواره زیر گذر شاه ابراهیم
محل اجرا: شهر قم ـ طراح و مجری گروه بانی طراحان البرز
زمان اجرا: سال ۱۳۹۱
متراژ: ۳۰۰ متر مربع

شرح پروژه: نام این پروژه از آرامگاه امام زاده شاه ابراهیم که نزدیک این زیرگذر است، برگرفته شده است. این منطقه بسیار فضایی مذهبی دارد و چندین امامزاده ازجمله حضرت معصومه و امام زاده شاه ابراهیم در آنجا قرار دارند که از شخصیت های بسیار مهم مذهبی مورد احترام مردم آن منطقه هستند. با توجه به خواسته های کارفرمایان، عناصر و نمادهایی برای به تصویر کشاندن این اتمسفر روحانی مورد استفاده قرار گرفت. در تصاویر شما می توانید آرامگاه شاه ابراهیم را به وضوح تشخیص دهید.