نام پروژه: بدنه دیوار زیر گذر رسالت
محل اجرا: شهر قم ـ طراح و مجری گروه بانی طراحان البرز
زمان اجرا: سال ۱۳۹۱
متراژ: ۱۷۶ متر مربع

شرح پروژه: دلیل طراحی و اجرای این پروژه به تصویر کشیدن گوشه ای از فرهنگ و هنر اساطیری ایران است. سیمرغ مشهورترین پرنده و نشانی آشنا درتاریخ اساطیری ایران است. سابقه ی حضور این مرغ اساطیری در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام می رسد. سیمرغ، مرغی است فراخ بال که بر درختی درمانبخش آشیان دارد و در شاهنامه ی فردوسی دو چهره ی متفاوت یزدانی و اهریمنی دارد و به طور کامل در این اثر ماندگار توصیف شده است.