امروزه نقاشی برجسته دیواری، از نظر ایجاد تاثیرات قوی بصری و آفرینش زیبایی و هماهنگی فرم و ریتم، نقش ارزشمندی در آثار معماری و زیباسازی شهری دارد. این رشته هنری اگر به درستی شناخته شود و به درستی به اجرا در آید با توجه به فضاهای زیبا و با شکوهی که به وجود می آورد می تواند با طراحی منظر شهری تلفیق شود. همچنین این توان و اهمیت را در خود دارد که با فرهنگ و هنر هر ملتی در آمیخته شود و به آن ارزش و اعتبار والایی دهد.
می خواهیم برای هر منطقه از شهرمان با توجه به موقعیت خاصی که دارد تصمیم بگیریم تا جان دوباره ای از رنگ و بوی زندگی و تاریخ و فرهنگ در آن بگنجانیم. در این تصمیم ترکیب بافت های حاصل از کاشی و موزاییک در نقش و رنگ هایی که برآمده از ذهن خلاق نقاش است جذابیت خاصی را برای محیط پیرامون منطقه به ارمغان می آورد.

در همین راستا و در پی تلاش های بسیار و برنامه ریزی برای ایجاد یک پروژه نقاشی موزاییک می خواهیم پرده از چهره تاریک شهر برداریم و سراسر نور و رنگ بپاشیم تا بذر زندگی و شادی در جان شهر بروید. ما می خواهیم دیوارهای خاکستری پل ها، تونل های تاریک و سیاه، ساختمان های بلند و بی رنگ، ایستگاههای قطار کسل کننده، چشم آزاری سطل های زباله آهنی، المان های بتونی خیابانها، آسفالت و خیلی موارد دیگر بدنه های شهری را که همیشه از کنارشان بدون توجه رد شده ایم، به یک اثر هنری و یک شاخص فرهنگی تبدیل کنیم .

برای ارتقای کیفیات بصری و افزایش غنای حسی دیداری در فضاهای شهری از نمودهای بصری همچون نقاشی موزاییک دیواری که یکی از شاخه های اصلی گرافیگ محیطی و از مؤلفه های بصری شهر است، می توان بهره گرفت. تجربه به ما نشان داد که شاخص های مکانیابی مناسب اثر، ترکیب رنگی مناسب و تناسب موضوع و محتوای اثر با محیط، بیشترین تاثیر را بر روی شهروندان می تواند داشته باشد.

براساس نتایج بدست آمده در طول پروژه های مختلف دریافتیم که بین نقاشیهای دیواری که در خیابان و میدان واقع شده اند تفاوتهایی وجود دارد؛ در فضاهای مکث (میدان) میزان خوانش مخاطبان (عابرین پیاده) از جزئیات و تناسبات اجزاء ترکیبات رنگی و موضوع آثار نسبت به فضاهای تردد (خیابان) بیشتر است و مردم سریعتر پیامهای بصری و محتوای دیوارنگاریها را دریافت میکنند. و بدین طریق نمایان ساختیم که با شناساندن این هنر می‌توان تاثیر شگرفی در انتقال موضوعات مختلف بر شهروندان عزیز بجای گذاشت. نقاشیهای دیواری که با توجه به معماری بنا، فرم و شکل زمینه اجرا می شوند و در چند سطح و در راستای غیر ممتد قرار می گیرند موجب پویایی و تنوع بصری در محیط شده و نظر بیشتر مخاطبان را نسبت به سایر آثار به خود جذب می کنند.

ما بر آن هستیم تا شهری زیباتر برایتان خلق کنیم.

گروه هنری رهاب آرت